Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-109

27 Aralık 2016

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

(47 Seri No.lu MTV Genel Tebliği)

Bilindiği üzere, her yılın motorlu taşıtlar vergisi, MTVK’nun 10’ncu maddesi uyarınca bir önceki yıl motorlu taşıt vergisi tutarlarının o yılın yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmektedir.

2016 yılı yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksen üç) olarak belirlenmiş ve 474 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Buna göre, 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesini gösterir 47 Seri numaralı MTV Genel Tebliğinin tam metni, Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Diğer taraftan, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5035 sayılı Kanun’la değişik 5 inci maddesinin son fıkrasında, ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6’sını aşması halinde, Bakanlar Kurulunun, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye ve bu oranı % 4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.