Sirkülerler:

Vergi 2016-108

27 Aralık 2016

2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Maliye Bakanlığı, 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
(R.G. 27.12.2016 – 29931) ile Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun 103. maddesinde yer alan ve gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi tarifesinin gelir dilimi tutarlarını, 2016 yılı yeniden değerleme oranında (%3,83) arttırmak suretiyle belirlemiştir.

Bu suretle belirlenen ve 2017 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak olan gelir vergisi tarifesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  1. Ücret Gelirlerine Uygulanacak 2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi:

    13.000 TL’ye kadar                                                         %15

    30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası         %20

    110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası       %27      

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.