Sirkülerler:

Vergi 2016-106

27 Aralık 2016

2017 YILINDA UYGULANACAK VERGİDEN MÜSTESNA

YEMEK ÜCRETİNE İLİŞKİN YENİ HAD (KDV Dahil 15,12 TL)

193 sayılı GVK’nun, bu Kanunun 23/8 nci maddesinde yer alan maktu had, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bu şekilde, hesaplanan maktu haddin % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen haddi yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.