Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-104

26 Aralık 2016

BAKANLAR KURULU DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR İLE 2017 YILINA AİT EMLAK VERGİSİ MATRAHLARININ ARTIŞ ORANLARINI BELİRLEMİŞ, AYRICA YABANCI TÜTÜN İTHALATINDA ÖDENECEK FONU İNDİRMİŞTİR

Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30. maddesi ve Harçlar Kanunu’nun mükerrer 138. maddesi uyarınca, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu damga vergileri (maktu ve nispî vergilerin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarının 10 Kuruşa kadar olan kesirleri dikkate alınmamaktadır. 

Bakanlar Kurulu, anılan maddelerden aldığı yetkiye dayanarak, yeniden değerleme oranına bağlı kalmaksızın, bir önceki yıl belirlenen damga vergisi ve harç tutarları ile hadleri belli sınırlar dahilinde yeniden belirleme yetkisini haizdir.

Bakanlar Kurulu, 2016/9641 sayılı Kararname ile bu yetkisini kullanarak,  2016 yılında uygulanan maktu damga vergisi tutarları ile maktu harçları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil), %7,5 oranında artırmıştır. Buna göre 2017 yılında uygulanacak maktu damga vergisi ve maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, yeniden değerleme oranı olan %3,83 oranında değil, %7,5 oranında artmıştır. Maktu ve nispî damga vergilerinin asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler için bu yetki kullanılmadığından, 2017 yılında uygulanacak azami damga vergisi otomatik olarak 2016 yılı için belirlenen (474 no.lu VUK Genel Tebliği)  yeniden değerleme oranı olan %3,83 oranında artmıştır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.