Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-103

21 Aralık 2016

01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DEĞERLİ KÂĞIT BEDELLERİ ARTIRILMIŞTIR

(52 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği - Değerli Kağıtlar)

210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde,

"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler değerli kağıt sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıt bedelleri 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No 52)[1]” ile yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

[1] 21.12.2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır