Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-102

15 Aralık 2016

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU 01.07.2017 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR

(475 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

2015/61 Sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere, 454 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[1] ile; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, KDV Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme yükümlülüğü getirilmiş, ancak 2015/81 Sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere 461 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[2] ile yapılan değişiklik sonucunda söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi 1.1.2017 olarak değiştirilmişti.

475 No.lu Vergi Usul Kanun Genel Tebliği[3] ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

[1] 20/06/2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

[2] 25/12/2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

[3] 15/12/2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır