Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-100

07 Aralık 2016

6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA ÖDENEN VERGİ, Yİ-ÜFE FAİZİ VE KATSAYI FARKI GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN VERGİ MATRAHINDAN GİDER OLARAK İNDİRİLİP İNDİRİLEMEYECEĞİ

Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla (Kanun) aşağıda belirtilen konularda düzenlemeler yapılmıştır:

-   Bazı kamu kurumlarına olan kesinleşmiş borçların yeniden yapılandırılması,

-   Kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla sonlandırılması,

-   İnceleme ve tarhiyat aşamasında olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,

-   Kanun kapsamına giren dönemler için Kanunun yayımından sonra belli bir süre içinde pişmanlıkla veya düzeltme yoluyla beyanname vererek belli vergisel risklerin ortadan kaldırılması,

-   2011-2015 yıllarına ilişkin matrah ve vergi artırımı,

-   İşletme kayıtlarının (emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar) fiili duruma uygun hale getirilmesi.

Kanun’un yukarıda belirtilen uygulamalarının başvuru tarihleri

25 ve 30 Kasım 2016 tarihlerinde dolmuş, ödeme süreci başlamıştır.

Bu Sirkülerimizde, Kanun kapsamında ödenen / ödenecek yükümlülüklerin vergi matrahından gider olarak indirilip indirilemeyeceği irdelenmiştir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.