Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-099

02 Aralık 2016

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDAN TÜRKİYE’YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN 4 SERİ NO.LU 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 7 nci maddesi, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesi ile Türkiye’de bulunan ancak kayıtlarda yer almayan  para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların kayda alınmasını düzenlemektedir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin açıklamalara 1 seri no.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin (VII) bölümünde yer verilmiştir.[1]

Bu defa  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) (Tebliğ) ile 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında “Yurt Dışından Türkiye’ye Getirilen Varlıklar”a ilişkin ilave açıklamalar yapılmıştır.[2]

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.


 

[1] 23.08.2016 tarih ve 29810 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 2 Aralık 2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.