Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-097

01 Aralık 2016

ÖTV KANUNU'NA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDEKİ MALLARIN (KOLALI GAZOZ VE ALKOLLÜ İÇKİLER) ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARI İLE (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN (SİGARALAR VE BENZERLERİ) MAKTU VERGİ TUTARLARI ARTIRILMIŞTIR

(2016/9567 Sayılı BKK)

2016/9567 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı[1] ile, ÖTV Kanunu'na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki malların (kolalı gazoz ve alkollü içkiler) asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki malların (sigaralar ve benzerleri) maktu vergi tutarları artırılmıştır.

Anılan Karar’ın 4’üncü maddesi uyarınca söz konusu oranlar 01.12.2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

Bilindiği üzere ÖTV Kanunu’nun 12/3’üncü maddesi uyarınca; “(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.”

 

[1] 01.12.2016 Tarih ve 29905 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.