Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-095

28 Kasım 2016

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

(2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

2016/78 Sayılı Sirkülerimizde belirtildiği üzere 6745 Sayılı Kanun’un 80’inci maddesi ile; genel teşvik uygulamasından farklı olarak kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için proje bazında Bakanlar Kuruluna, Kanun’da belirtilen desteklerden bir veya birden fazlasını uygulatma konusunda yetki verilmiştir.

Söz konusu yetki kapsamında, Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan “2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar[1] ile, yatırımların proje bazlı desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Karar’ın 4. Maddesinden, proje bazında desteklenecek yatırım konularının, Ekonomi Bakanlığı tarafından belirleneceği ve belirlenecek yatırım konularında bir veya birden fazla firmanın yatırım için davet edilebileceği veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunulacağı anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle, Bakanlık tarafından belirlenmeyen yatırım konularına ilişkin projelerin, bu Karar kapsamında desteklenmeyeceği görülmektedir. Gerekli şartları sağlıyorsa, bu projelerin yürürlükteki diğer yatırım teşvik kararları kapsamında desteklenebileceği tabiidir.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

[1] 26.11.2016 tarih ve 29900 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.