Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-094

25 Kasım 2016

BİNEK OTOMOBİLLERİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

(6761 Sayılı Kanun ve 2016/9542 Sayılı BKK)

Binek otomobilleri 87.03 GTİP numarası ile sınıflandırılmış olup, ÖTV Kanununa ekli II sayılı Listeye dahil edilerek nispi (oransal) esasta ÖTV’ye tabi tutulmuşlardır.

Binek otomobilleri bugüne kadarki uygulamada, genel olarak, motor silindir hacmi ve/veya elektrikli motorlu olup olmama ölçütlerine göre farklılaştırılan oranlarda ÖTV’ye tabi tutulmuş ve Bakanlar Kurulu’na verilen oran belirleme yetkisi de bu ölçütler kapsamında kullanılagelmiştir.

6761 sayılı Kanunun (RG. 24.11.2016, 29898) 7 nci maddesiyle ÖTV Kanunun 12 nci maddesinin iki numaralı fıkrasının (c) bendi 24.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilerek Bakanlar Kurulu’na verilen oran belirleme yetkisinin ölçütleri çeşitlendirilmiş ve en önemlisi farklı fiyat grupları itibariyle farklı ÖTV oranları tespit edebilme şeklinde yeni bir ölçüt de getirilmiştir :

“c) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,”

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.