Sirkülerler:

Vergi 2016-092

11 Kasım 2016

2016 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 3,83 OLARAK İLAN EDİLMİŞTİR

(474 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ)

  1. YENİDEN DEĞERLEME ORANI :

Yeniden değerleme oranı, Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete ile ilan edilmektedir. (VUK Mükerrer Md.298/B ve C) 

Nitekim Maliye Bakanlığı tarafından 474 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılı yeniden değerleme oranı %3,83 olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu oran 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi (1.1.2016 - 31.12.2016) için de kullanılacaktır.

Sirküler yayınlarımızın tümüne ulaşmak için lütfen tıklayınız.