Sirkülerler:

Vergi 2016-091

03 Kasım 2016

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN'UN BAŞVURU SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10/17 nci maddesine göre Bakanlar Kurulu, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Bakanlar Kurulu bu maddedeki yetkisini 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2016/9385 sayılı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar” ile kullanarak;

Sirkülerin devamını okumak için lütfen tıklayınız.