Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-090

28 Ekim 2016

2016 YILININ EKİM, KASIM VE ARALIK AYLARINDA GELİR VERGİSİ TARİFESİ NEDENİYLE AYLIK NET ÜCRETİ 1.300,99 TL VE ALTINA DÜŞEN HİZMET ERBABININ NET ÜCRETİNİ 1.300,99 TL’NA TAMAMLAYACAK ŞEKİLDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAYINLANMIŞTIR

2016/148 sayılı Duyurumuz ile duyurduğumuz 6753 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 86. Madde düzenlemesi 28.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak 1.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aynı Resmi Gazete’de, konuya ilişkin düzenlemeleri içeren 294 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği de yayınlanmıştır.

Sirkülerin devamını okumak için lütfen tıklayınız.