Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-086

10 Ekim 2016

YAKIT MOTORUNUN YANI SIRA ELEKTRİK MOTORU DA BULUNAN HİBRİT ARAÇLAR İÇİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

2016/78 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6745 Sayılı Kanun’un 55 inci maddesiyle yapılan düzenleme ile, yakıt motorunun yanı sıra elektrik motoru da bulunan hibrit araçlar için farklı ÖTV oranı belirlenebilmesine olanak sağlamak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (II) sayılı Listenin 87.03 sırasında yer alan “-Diğerleri” satırındaki “Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler” ve “Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler” alt satırları oranlarıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmişti:

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

   Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler

90

   Diğerleri

90

Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

   Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler

145

   Diğerleri

145

                                                                                                                                             

Bakanlar Kurulu 05.10.2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 2016/9256 Sayılı 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Yeniden Tespiti Hakkında Karar ile yetkisini kullanarak, 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan;

a)   "Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler" alt satırındaki "Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler'" için uygulanan %90 vergi oranını %45 olarak,

b)   "Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler" alt satırındaki "Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler" için uygulanan %145 vergi oranını %90 olarak, yeniden tespit etmiş bulunmaktadır.

Bu Karar yayımı tarihinde (05.10.2016) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla.