Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-084

04 Ekim 2016

YEM TESLİMLERİNDE, GÜBRE TESLİMLERİNDE VE GÜBRE ÜRETİCİLERİNE YAPILACAK HAMMADDE TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI (7 SERİ NO.LU KDV TEBLİĞİ)

Bilindiği üzere 1.1.2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2015 tarih ve 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 1.1.2016 tarihinden itibaren

  • Bazı hayvan yemlerine ilişkin KDV oranları %8 den %1 e düşürülmüş,
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.(Bkz. 2016/10 no.lu Sirkülerimiz)

    Yine hatırlanacağı üzere, 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de, Kanunun yayımı tarihinde (10.02.2016) yürürlüğe giren değişiklikle, Katma Değer Verisi Kanunu’nun 13. Maddesine (ı) bendi eklenmek suretiyle bu malların teslimleri, KDV’den istisna edilmiştir. (Bkz. 2016/18 no.lu Sirkülerimiz)

    Bu suretle bu mallardaki KDV oranı önce 01.01.2016- 09.02.2016 tarihleri arasında %1 olarak uygulanmış, 10.02.2016 tarihinden itibaren de istisna edilmiştir. Bu istisna tam istisna olup, bu malların iktisabında yüklenilip de indirilemeyen KDV’nin nakden veya mahsuben iadesi mümkündür.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.