Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-083

03 Ekim 2016

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN BİNALAR İLE YAPILAN YATIRIMLAR İÇİN İKTİSAP OLUNAN VEYA TAHSİS EDİLEN ARAZİLERE İLİŞKİN GEÇİCİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ HAKKINDA 69 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 

  1. YASAL DÜZENLEME:

    Bilindiği gibi, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun “Geçici muaflıklar” başlıklı 5 inci maddesine aşağıdaki (g) fıkrası ile 15 inci maddesine aşağıdaki (e) fıkrası eklenmiş olup, söz konusu düzenlemeler 2016/47 no.lu Sirkülerimizde açıklanmıştır.

    g) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.”

    “e) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler Yatırım Teşvik Belgesi süresince.”

    Söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01.01.2017 olup, Maliye Bakanlığı bu düzenlemeleri Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) ile açıklamıştır.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.