Sirkülerler:

Vergi 2016-073

25 Ağustos 2016

2017 Yılında Ödenecek Emlak Vergilerine Esas Değerlerin Tespitine İlişkin 68 No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.