Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-081

08 Eylül 2016

6736 SAYILI KANUNUN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

Bilindiği gibi 6736 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde matrah ve vergi artırımı imkânı düzenlenmiştir. Buna göre yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi verme mecburiyeti bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden isteyenler, zaman aşımına uğramamış 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımından yararlanabileceklerdir. Ayrıca katma değer vergisi mükelleflerinin de söz konusu yıllarda yıllık bazda olmak kaydıyla katma değer vergisinde matrah/vergi artırımı yapmaları mümkündür.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi uyarınca,

  • Hizmet erbabına ödenen ücretlerden,
  • Serbest meslek ödemelerinden,
  • Yıllara sari inşaat onarım işlerine ait ödemelerden,
  • Kira ödemelerinden,
  • Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden,

Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden,gelir veya kurumlar vergisi tevkifat yapmak zorunda olan vergi sorumluları da bu ödemelere ilişkin olarak yukarıda belirtilen yıllar için vergi artırımı yapabileceklerdir.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.