Sirkülerler:

Vergi 2016-079

08 Eylül 2016

GENEL ORANA (%18) TABİ KONUTLARIN TESLİMİ, GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN %8’E İNDİRİLMİŞTİR

07.09.2016 tarih ve 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (RG. 8.9.2016- 29825)  Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2007/13033                                Karara aşağıdaki Geçici 2. Madde eklenmiştir:

“Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Bu madde, Kararnamenin yayımlandığı 8.9.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile, %18 oranına tabi olan konutların 8.9.2016  ile 31.3.2017  tarihleri arasındaki teslimleri %8 oranına tabi olacaktır.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.