Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2016-076

02 Eylül 2016

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

6736 Sayılı Kanun’un ihtiva ettiği hükümlerden birisi de kesinleşmemiş veya dava safhasında olan amme alacaklarına ilişkin olanıdır.

Aşağıdaki bölümlerde, Kanunun 3. Maddesi ile yapılan mezkur düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır.

1. Kapsam:

Kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki amme alacaklarına ilişkin kapsama;

a)   Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergilere ve yine aynı Kanun kapsamında olup kesilen cezalara ilişkin olmak üzere;

•  30/6/2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile gecikme zammı ve faizleri,

•  2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları ile gecikme zammı ve faizleri,

•  30/6/2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.