Sirkülerler:

Vergi 2016-072

23 Ağustos 2016

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Yayımlanmıştır.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız.