Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-094

02 Kasım 2023

VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI %31,75’TEN %36,75’E YÜKSELMİŞTİR

2023/088 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 28.09.2023 tarihinden geçerli olacak şekilde %26,75’ten %31,75’e yükseltilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Kasım 2023 tarihli ve 32356 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkındaki Tebliğ ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile,

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %30,75’ten %35,75’e
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %31,75’ten %36,75’e yükseltilmiştir.

Belirlenen oranlar, Tebliğin yayımlandığı 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

238 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’ne göre, vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas alınan oran yıllık avans faizi olduğundan, bu değişiklikle 1 Kasım 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangi bir faiz oranının yer almadığı durumlarda, %31,75’ten %36,75’e yükselmiş bulunmaktadır.

Buna göre, herhangi bir değişiklik yapılmazsa 2023 yılsonu (31.12.2023) itibariyle yapılacak reeskont işlemlerinde senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse yeni oran (%,75) kullanılacaktır. Yeni bir oran belirlenmediği sürece, geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında yapılacak reeskont işlemlerinde bu orana itibar edilecektir.

Döviz cinsinden senetlerin reeskont işlemlerinde, senette faiz oranı yazılı değilse LİBOR esas alınmaktadır.

2021/121 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 31.12.2023 tarihine kadar vadeli çeklerde de vergisel açıdan reeskont uygulanması mümkündür.

Alacak ve borç senetleri ile vadeli çek ve vadesi belli senetsiz alacak ve borçların reeskontu konusunda detaylı bilgiler 2002/91 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Öte yandan, ticari işlerde 1.7.2023 tarihinden itibaren geçerli olan kanuni temerrüt faizi oranı bu değişiklikten etkilenmeyecek ve 2023 yılı sonuna kadar %16,75 olarak uygulanmaya devam edilecektir. 

Saygılarımızla,