Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-091

10 Ekim 2023

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:551) İLE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA SUNULAN ŞARJ HİZMETLERİNE İLİŞKİN FATURALAMA VE SÜREKLİ BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU SÜREÇLERİ BELİRLENMİŞTİR

07/10/2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (VUK 551) ile;

-   Elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturaların düzenlenme süresine,

-   Şarj hizmetine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgilerin anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesine, yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

1.   FATURA DÜZENLEME SÜRESİ :

213 sayılı Kanunun 231 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

Bununla birlikte, şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi, verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi ile bu kapsamda verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak Başkanlık ile paylaşılması şartlarının sağlanmasına bağlı olarak, bu kapsamda verilen şarj hizmetlerine ilişkin olarak yedi günde bir fatura (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) düzenlenebilecektir.(Yürürlük: 2/1/2024 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

2.   SÜREKLİ BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLENLER İLE BİLDİRİLECEK BİLGİLER :

Şarj ağı işletmecileri, şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgileri anlık olarak elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemlerine bildirmek zorundadır.

Başkanlık, birinci fıkra kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı ile bilgi verme zamanı ve dönemini ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak ilgili teknik kılavuzlarla belirlemeye yetkilidir.

Bu Tebliğle getirilen sürekli bilgi verme yükümlülüğü kapsamında yapılacak ilk bildirim, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen teknik kılavuzların yayımlanmasını müteakip ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyuru ile belirlenen tarihte yapılacaktır. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)

3.   SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI :

Şarj ağı işletmecileri, elektronik ortamda bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları gibi bu bilgileri Başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirmek zorundadırlar.

Başkanlıkça belirlenen format, standart ve bildirim yöntemi haricinde bildirilen bilgiler kabul edilmeyecek ve bildirim yapılmamış sayılacaktır.

Bu Tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanır. (Yürürlük: Yayımı tarihinde)