Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-079

17 Temmuz 2023

7456 SAYILI KANUNLA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV)’NE İLİŞKİN (I) VE (III) SAYILI LİSTELERDE CUMHURBAŞKANINA EK YETKİ VERİLMİŞ VE (I) SAYILI LİSTEDE FİYAT ENDEKSİNE BAĞLI GÜNCELLEME YÖNTEMİNE GEÇİLMİŞTİR.

15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7456 Sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la ÖTV Kanunu’nda Cumhurbaşkanı’na verilen yetki ve (I) sayılı Liste için getirilen otomatik güncelleme uygulamasına ilişkin açıklamalar işbu Sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

  1. ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Malların ÖTV Tutarlarının Belirlenmesinde Cumhurbaşkanı’nın Yetkisi Artırılmıştır

Düzenleme öncesinde Cumhurbaşkanı (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya yetkiliydi.

Kanunla yapılan düzenlemeyle beraber Cumhurbaşkanı (I) sayılı listede yer alan veya fiyat endeksi güncellemesi kapsamında yeniden belirlenen maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan en yüksek vergi tutarının beş katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır.

Düzenleme, Kanun’un yayım tarihi olan 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  1. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Maktu Vergi Tutarlarının Otomatik Olarak Güncellenmesi Uygulamasına Geçilmiştir

Yapılan düzenlemeyle beraber, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacaktır.

Düzenleme, Kanun’un yayım tarihi olan 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen düzenlemelerin ÖTV Kanun’a eklenmiş hali, değişiklikler belirtilerek aşağıda gösterilmiştir.

 

 

Değişiklik öncesi metin

Değişiklik sonrası metin

Oran veya tutar Madde 12- 1. …

2. Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ayrı

olmak üzere;

a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre

farklı tutarlar tespit etmeye,

 

b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için üç katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların

cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,

 

Oran veya tutar Madde 12- 1. …

2. Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ayrı

olmak üzere;

a) (I) sayılı listede yer alan veya bu maddenin (5) numaralı fıkrası uyarınca yeniden belirlenen maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan en yüksek vergi tutarının beş katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye,

b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için üç katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,

 

(B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya makaron adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20'sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı

belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri,

özellikleri, ambalajları (paketleri) ve

bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,

yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) cetvelindeki mallar için listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya makaron adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı

içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20'sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,

yetkilidir.

5. (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında,

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Bu

hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki dört hane dikkate alınır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.

 

Saygılarımızla.