Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-077

17 Temmuz 2023

 

7456 SAYILI KANUNLA CUMHURBAŞKANININ GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARININ ARTIRILMASI KONUSUNDA YETKİSİ ARTIRILMIŞTIR

Bilindiği üzere, 7153 sayılı Kanun’la 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na eklenen Ek-11 inci maddeyle Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) 10.12.2018 tarihinde mevzuatımıza girmiştir. GEKAP konusundaki açıklamalarımıza 2020/12 sayılı Sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7456 Sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Çevre Kanunu’na ekli (I) sayılı Liste’deki GEKAP’a tabi ürünler için Cumhurbaşkanı’nın belirtilen tutarları yarısına kadar artırma yetkisi iki katına kadar artırma ve yarısına kadar indirme şeklinde değiştirilmiştir. 

Düzenleme, Kanun’un yayım tarihi olan 15.07.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen düzenlemelerin Çevre Kanunu Ek-11 inci maddesine eklenmiş hali, değişiklikler belirtilerek aşağıda gösterilmiştir.

 

Değişiklik öncesi metin

Değişiklik sonrası metin

Geri kazanım katılım payı

Ek Madde 11- Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede

belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı

tahsil edilir. Bu listedeki ürünlerden

herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir

önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

Geri kazanım katılım payı

Ek Madde 11- Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede

belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı

tahsil edilir. Bu listedeki ürünlerden

herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir

önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu listede yer alan veya bu fıkra uyarınca yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenen tutarları iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.

 

Saygılarımızla