Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-074

07 Temmuz 2023

KATMA DEĞER VERGİSİNDE %8 ORANI %10’a, %18 OLAN GENEL ORAN İSE %20’ye YÜKSELTİLMİŞ, BAZI MALLAR İNDİRİMLİ ORAN KAPSAMINDAN ÇIKARILMIŞTIR 

Bilindiği gibi KDV Kanunun 28 inci maddesine göre, katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için %10'dur.

Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. Daha önce bu yetki Bakanlar Kurulundaydı.

Bu yetkiye istinaden 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın (Karar) 1 inci maddesi ile mal teslimi ve hizmet ifalarında uygulanacak KDV oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Karara ekli listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için %18 (genel oran),
  • Karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1 (indirimli oran),
  • Karara ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 (indirimli oran)

1.    KATMA DEĞER VERGİSİNDE %8 ORANI %10’a, %18 OLAN GENEL ORAN İSE %20’ye YÜKSELTİLMİŞTİR:

07 Temmuz 2023 Tarihli ve 32241 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1 inci maddesi ile, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) bendinde yer alan “%18” ibaresi “%20”,

- (c) bendinde yer alan “%8” ibaresi ise “%10” şeklinde,

değiştirilmiştir.

Diğer indirimli oran olan %1’de ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre, değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren aşağıdaki 3 oran uygulanacaktır:

  • Genel oran %20,
  • (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1,
  • (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %10.

2.    BAZI MALLARDA (SABUN, ŞAMPUAN, DETERJAN, DEZENFEKTANLAR, ISLAK MENDİL -SABUN, DETERJAN VEYA SOLÜSYON EMDİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN-, TUVALET KAĞIDI, KAĞIT HAVLU, KAĞIT MENDİL VE PEÇETE) KDV ORANI %20’YE ÇIKARILMIŞTIR:

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin 37 nci sırası “Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,” şeklinde belirlenmiş olduğu için sayılan tüm bu temizlik ürünlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanmaktadır.

7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesi ile (II) sayılı listenin 37 nci sırası “Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,” şeklinde değiştirildiğinden “diş fırçası ve macunu ile diş iplikleri” hariç diğer ürünlerde; yani sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete teslimlerinde uygulanacak KDV oranı %20’ye çıkarılmış bulunmaktadır.

3.    KDV ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR?

7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi ile yukarıda açıkladığımız iki değişiklik de bu Kararın yayımını izleyen üçüncü gün (yani 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü) yürürlüğe girecektir.

Mükelleflerin bu kısa süre içinde sistemlerini yeni KDV oranlarına uygun hale getirmeleri gerekmektedir.

4.    BİR MAL VEYA HİZMETİN KDV ORANI NASIL BELİRLENİR?

KDV oran değişikliklerinde yeni oranın hangi tarihteki işlemlere uygulanacağı konusunda tereddütler yaşanabilmektedir.

KDV’de vergiyi doğuran olay malın teslimi veya hizmetin ifasıdır. Mal teslimlerinde genellikle sorun yaşanmaz, ancak hizmetin ne zaman tamamlandığı konusunda tereddüt yaşanması normaldir.

Yukarıda belirtilen yeni oranların, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren teslim edilecek mallar ile bu tarihten itibaren tamamlanacak hizmetler için uygulanması gerekir

10 Temmuz 2023 tarihinde veya sonraki bir tarihte faturası düzenlenecek mal teslimleri veya hizmet ifalarının, 9 Temmuz 2023 veya daha önceki bir tarihte gerçekleşmiş olması halinde, bu işlemlere eski oranlar uygulanacaktır. Örneğin 9 Temmuz’da satılarak teslim edilen mallara ilişkin fatura, oran değişikliklerinin yürürlüğe gireceği 10 Temmuz’da düzenlenirse, bu işlem için eski oranlara göre KDV hesaplanması gerekir.

Ancak bu hususu uygularken KDV Kanunun 10/b maddesinde yer alan, erken faturalama durumunda KDV’nin faturanın düzenlendiği tarihte doğacağı hükmüne dikkat etmek gerekir. Bu maddeye göre, 10 Temmuz 2023 tarihi veya sonrasında gerçekleşecek bir işleme ilişkin fatura 10 Temmuz’dan önce düzenlenmişse, vergiye doğuran olay faturanın düzenlemesi ile tekemmül edeceğinden eski oranların uygulanması zorunludur.

Keza eski orana göre KDV hesaplanmış işlemlerde sonradan yapılacak iade işlemlerine ilişkin iade faturalarında da eski oranların uygulanması icabeder.

10 Temmuz 2023 tarihinden önce teslim edilmiş mallar veya ifa edilmiş hizmetlere ilişkin 10 Temmuz tarihinden itibaren doğacak kur farklarına ilişkin faturalarda da eski oranlarda KDV hesaplanması gerekir.

5.    KDV ORAN DEĞİŞİKLİKLERİNİN DİĞER KDV UYGULAMALARINA ETKİSİ:

Bilindiği gibi, KDV Kanunun 29 uncu maddesi gereğince, indirimli orana tabi mal teslimi veya hizmet ifası işlemlerinde indirilemeyen KDV mükelleflere nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir.

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçeteler (II) sayılı listeden çıkarılıp genel orana tabi tutulduğundan bu ürünlerde iade olanağı ortadan kalkmıştır.

KDV tevkifatına tabi teslimlerde de 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yeni oranlar üzerinden vergi tevkifatının yapılması gerekecektir.

Saygılarımızla.