Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-073

04 Temmuz 2023

VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI %10,75’TEN %16,75’E YÜKSELMİŞTİR

2023/10 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 31.12.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde %15,75’ten %10,75’e düşmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24.06.2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkındaki Tebliğ ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik, vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile,

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9,75’ten %15,75’e,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10,75’ten %16,75’e yükseltilmiştir.

Belirlenen oranlar, Tebliğin yayımlandığı 24.06.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

238 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’ne göre, vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas alınan oran yıllık avans faizi olduğundan, bu değişiklikle 24.06.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangi bir faiz oranının yer almadığı durumlarda, %10,75’ten %16,75’e yükselmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 2023 yılı ikinci geçici vergi dönem sonu (30.06.2023) itibariyle yapılan reeskont işlemlerinde senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse yeni oran (%16,75) kullanılacaktır. Yeni bir oran belirlenmediği sürece, izleyen geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında yapılacak reeskont işlemlerinde de bu orana itibar edilecektir.

Döviz cinsinden senetlerin reeskont işlemlerinde, senette faiz oranı yazılı değilse LİBOR esas alınmaktadır.

2021/121 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 31.12.2023 tarihine kadar vadeli çeklerde de vergisel açıdan reeskont uygulanması mümkündür.

Alacak ve borç senetleri ile vadeli çek ve vadesi belli senetsiz alacak ve borçların reeskontu konusunda detaylı bilgiler 2002/91 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Yeni oran, 24.06.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden ve ticari işlerde 1.1.2023 tarihinden itibaren geçerli olan kanuni temerrüt faizi oranı olan %10,75’i 30 Haziran 2023 itibariyle 5 puandan daha yüksek oranda artırdığından, 2023 yılının ikinci yarısında kanuni temerrüt faizi oranı olarak da %16,75 oranına itibar edilecektir.

Saygılarımızla.