Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-067

25 Nisan 2023

31/03/2023 TARİHLİ BİLANÇOLARDA YER ALAN DÖVİZLERİN KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESAPLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HALİNDE DE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDAN YARARLANILABİLECEKTİR

7352 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa (“KVK”) eklenen geçici 14 üncü maddeyle; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve/veya altın hesabı bakiyelerini kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma (“KKM”) hesaplarına dönüştürmeleri halinde, maddede  belirtilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

7407 sayılı Kanun ve 7420 Kanunla söz konusu maddede bazı değişiklikler yapılmış ve Cumhurbaşkanına maddenin 4 üncü fıkrasında düzenlenen istisnaları 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki verilmiştir.

Yapılan bu değişiklikler ve Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan yetkiler sonucunda kurumların 31/12/2021, 31/03/2022, 30/06/2022, 30/09/2022 ve 31/12/2022 tarihli bilançolarında mevcut olup 31/12/2023 tarihine kadar KKM hesaplarına dönüştürülen yabancı paralar için anılan istisnaların uygulanması sağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı son olarak bu yetkisini 25/04/2023 tarihli ve 32171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7165 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kurumların 31/03/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar için kullanmıştır.

Buna göre, 31/03/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2023 yılı sonuna kadar KKM hesaplarına yatırıp en az üç ay vadeli olacak şekilde bu hesaplarda değerlendiren kurumların bu hesaplardan elde ettikleri kapsama giren kazançlarının da kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkan tanınmıştır.

KKM uygulamasına ilişkin tüm sürece yönelik detaylı açıklamalarımıza 2022/024 sayılı Sirkülerimiz, 2022/054 sayılı Sirkülerimiz, 2022/075 sayılı Sirkülerimiz, 2022/090 sayılı Sirkülerimiz, 2022/095 sayılı Sirkülerimiz ile 2023/028 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

KKM hesaplarına dönüşümde uygulanacak istisnalar, dönüşümde kullanılan dövizin kaynağına göre ekli tabloda özetlenmiştir.