Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-060

10 Nisan 2023

2022 YILI KAZANÇLARINA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 32/1 inci maddesi gereğince, kurumlar vergisi mükellefleri, kurum kazancı üzerinden %20 oranında kurumlar vergisi ödemek zorundadırlar. 7394 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, bankalar, sigorta şirketleri ve diğer bazı finansal kuruluşların[1] kurumlar vergisi oranı 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere %25’e yükseltilmiştir. İndirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacak kazançları bulunan mükellefler ise, bu kazançları üzerinden indirimli kurumlar vergisi oranını uygulayacaklardır.

Bilindiği gibi, yukarıda belirtilen finansal kuruluşlar dışındaki mükellefler için geçerli olan %20 genel kurumlar vergisi oranı, KVK’ya 7316 sayılı Kanunla eklenen geçici 13 üncü maddeyle iki yıl için yükseltilmiştir. Bu geçici maddeye göre, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 oranı geçerlidir. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.

Bu nedenle, 2022 yılı hesap döneminde belirtilen finansal kuruluşların kurum kazançları üzerinden %25 oranında, diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarından ise  %23 oranında kurumlar vergisi hesaplanacaktır. Vergi karşılıklarının da bu oran esas alınarak oluşturulması gerekir.

Mali tablolarda yer alan kazanç (ticari kâr) vergiye tabi kurum kazancından muhtelif sebeplerle farklı olabileceği için, matraha ulaşırken,

  • İndirimi kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi,
  • Vergiye tabi olmayan gelirler ile bazı indirimlerin ve istisnaların ise düşülmesi,

gerekmektedir.

Bu Rehberimiz, 2022 yılına ait kurum kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesine yönelik açıklamalar yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

BDO Türkiye’nin uzun yıllara dayanan bilgi birikimini yansıtan bir eser olan işbu Rehberimizin başta müşterilerimiz olmak üzere tüm kullanıcılara faydalı olmasını dileriz.

 

[1] Bankalar, 6361 sayılı Kanun  kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri