Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-058

03 Nisan 2023

DEPREMLER NEDENİYLE YAPILAN ÖZEL VERGİSEL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) YAYIMLANMIŞTIR

2023/056 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) ile 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle bazı özel vergisel düzenlemeler yapılmıştır.

25 Mart 2023 Tarihli ve 32143 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) (Tebliğ) ile Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci, yirmi ikinci, yirmi beşinci ve yirmi altıncı fıkralarının uygulamasına dair usul ve esasları düzenlenmiştir.

  1. DEPREMDEN ETKİLENEN HİZMET ERBABINA YAPILAN AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARDA GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

Kanunun 10/21-a maddesine göre; depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutarı 50.000 Türk lirasını geçmeyen nakdi yardımlar 5510 sayılı Kanuna göre sosyal sigorta primine esas kazanca dâhil edilmeyecek, bu yardımlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu (GVK) uyarınca gelir vergisi ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisi alınmayacaktır.

Tebliğde, “depremden etkilenenler” ifadesinden; kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasından;

  • Yerleşim yeri 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bulunanların,
  • Yerleşim yeri[1] mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bulunmamakla birlikte geçici olarak herhangi bir sebeple bu yerlerde bulunanların,
  • Deprem nedeniyle; hayatını kaybedenler, yaralananlar ve tedavi görenlerin,
  • Deprem nedeniyle mal varlığı zarar görenlerin,
  • Deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerden diğer yerlere taşınanların,

anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğde bu istisnaya ilişkin yapılan açıklamalar özetle şöyledir:

  1. Hizmet erbabına ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendirilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.

[1] Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu, diğer bir ifade ile ikametgah adresinin bulunduğu yeri ifade eder.