Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-044

26 Şubat 2023

31/7/2023 TARİHİNE KADAR “BORCU YOKTUR” YAZISI VERMEK İÇİN TECİL EDİLEN BORÇ TUTARININ %10’UNUN ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTI ARANILMAYACAKTIR

2023/39 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 17/2/2023 tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 15) ile yapılan değişiklikle, yapacakları ödemeler sırasında “vergi borcu yoktur” yazısını almak zorunda olan kurumların 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) deprem kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden söz konusu belgenin aranılmaması yönünde düzenleme yapılmıştı.

Bu defa 25 Şubat 2023 tarihli ve 32115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 17) ile 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacak “borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” şartının aranılmaması uygun görülmüştür.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi daireleri, vergi borcunun bulunmadığına dair yazıyı verirken, tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmiş olması şartını aramayacaklardır. Bu uygulama genel bir uygulama olup, depremle ilgisi bulunmamaktadır.

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” alt başlıklı bölümünün (9-e) bölümünde yer alan, “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” hususunun tecil şartı olarak aranmasına ilişkin düzenleme kaldırılmadığı için, 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren “borcu yoktur” yazsının verilebilmesi için tecil edilen borç tutarının %10’unun ödenmiş olması şartı yeniden aranmaya başlayacaktır.