Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-042

23 Şubat 2023

PREFABRİK YAPI VE KONTEYNERLERİN TESLİMİ  31.12.2023 TARİHİNE KADAR HERHANGİ BİR KOŞUL OLMAKSIZIN %1 KDV YE TABİ OLACAKTIR

2023/35 no.lu Sirkülerimizde de belirttiğimiz üzere 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen Geçici 10’uncu madde ile prefabrik yapı ile konteynerlerin, deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil) KDV oranı %1 e indirilmişti.

Bu karar ile deprem bölgesine yönelik olarak yapılacak konteyner ve prefabrik yapı teslimleri (kurulum ve montaj işleri dahil) için KDV oranı 31.12.2023 tarihine kadar %18 den %1 e indirilmiş bulunmaktaydı.

Ancak bu indirimin yalnızca afetzedelere veya deprem bölgesinde kullanılmak üzere belli kuruluşlara teslimiyle sınırlı tutulması, deprem bölgesindeki afetzedelere doğrudan veya kamu veya sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yardımda bulunmak üzere bunları satın alan yardımseverlerin bu indirimden yararlanamamasına yol açmaktaydı.

Bu nedenle 23.02.2023 tarih ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına 6830 Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile adı geçen Geçici 10. Madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Bu değişiklik ile prefabrik yapı ve konteynerlerin tesliminde (kurulum ve montaj dahil) fatura muhatabının kim olduğuna bakılmaksızın KDV oranı 31.12.2023 tarihine kadar %1 olacaktır. Bu nedenle konteynerler ve prefabrik yapılar ister deprem bölgesinde ister başka yerde, ister konut amaçlı isterse başka amaçlı kullanılsın KDV oranı 31.12.2023 tarihine kadar %1 olacaktır.

Bu Karar yayımlandığı 23.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla