Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-033

09 Şubat 2023

MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALINAN MÜKELLEFLER MÜCBİR SEBEP SÜRESİ BOYUNCA KISMİ KDV TEVKİFATI KAPSAMINDAKİ ALIMLARINDA KDV TEVKİFATI YAPMAYACAKLARDIR

2023/11 sayılı Duyurumuzda, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edildiği duyurulmuştu.

Bu kapsamda, söz konusu illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Genel Uyulama Tebliği’nin I/C-2.1.3.1 bölümünde, Vergi Usul Kanununa göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevlerinin ertelendiği, bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmayacağı; ancak işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunacağı belirtilmiştir.

Buna göre, deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen mükellefler, mücbir sebep halinin geçerli olduğu süre boyunca yaptıkları kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında KDV tevkifatı yapmayacaklardır. Diğer bir deyişle, 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler, yapacakları kısmi tevkifat kapsamındaki alımlar nedeniyle bu tarih aralığında kesilmesi gereken faturalara KDV tevkifatı uygulamayacaklardır. Tebliğ düzenlemesi tevkifat yapma konusunda inisiyatif tanımayıp mücbir sebep süresi boyunca tevkifat yapılmayacağını öngördüğünden, yapılan tevkifatlar vergi hatası kapsamında değerlendirilebilir. Bu sebeple KDV tarhiyat riskini azaltmak amacıyla da olsa tevkifat yapılmaması gerekir.

Ancak işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunacaktır.

Diğer yandan, tevkifat kapsamına giren mal ve hizmet alımları genellikle sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge riskini barındıran alımlar olduğundan, tevkifat uygulanmayacak süre boyunca yapılacak alımlarda, alımların ve ödemelerin tevsiki konusunda daha hassas ve dikkatli olunmalıdır.

Yukarda bahsedilen durum, tam tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler için geçerli değildir. Yani mücbir sebep süresi içinde de olsa tam tevkifat kapsamında yapılan alımlardan tevkifat yapılacak, ancak bunlar mücbir sebep hali ilan edilen mükelleflerce mücbir sebep süresi boyunca beyan edilmeyip, 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar beyan edilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bilindiği tam tevkifat kapsamındaki işlemler aşağıdaki gibidir:

  • İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlardan (yurtdışından) yapılan ve KDV’ye tabi olan hizmet alımları,
  • Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına girenlerden alınan mal ve hizmetler
  • Kiralama işlemleri
  • Reklam verme işlemleri

Saygılarımızla,