Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-025

16 Ocak 2023

2023 YILINDA UYGULANACAK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HARCIRAH GÜNDELİKLERİ BELİRLENMİŞ, YURT DIŞI HARCIRAH GÜNDELİKLERİ İSE YİNE DEĞİŞTİRİLMEMİŞTİR                                                

2023/09 sayılı Sirkülerimizde, vergiden müstesna yurt içi harcırah gündeliğine yer verilmiş, yurt dışına yapılan seyahatler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak seyahatlerde verilecek gündeliklerin ise Cumhurbaşkanı Kararı ile henüz belirlenmemiş olduğu belirtilmişti.

Cumhurbaşkanınca 10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 1.1.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 6656) (Karar) ile 2023 yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak yolculuklarda verilecek gündelikler ile yurt dışı harcırah gündelikleri belirlenmiştir.

  1. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILAN SEYAHATLER NEDENİYLE 2023 YILINDA VERGİSİZ OLARAK ÖDENEBİLECEK HARCIRAH GÜNDELİĞİ (557 TL):

6656 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” 1.1.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe konulmuştur.  Bu Karara ekli Cetvelin 2 nci sırasına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na 2023 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatler için verilecek gündelik miktarı 557 TL’dir.

Buna göre, özel sektör firmaları personeline 2023 yılında, ücret seviyesi ne olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatler nedeniyle bu tutarda vergiden müstesna harcırah gündeliği ödeyebilecektir. Bu tutarı aşan ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 24/2’nci maddesi gereğince net ücret ödemesi kabul edilerek vergiye tabi tutulması gerekir.

Bu Karar kapsamına girenlere, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar hükümleri uygulanmaz.

2.     2023 YILINDA VERGİDEN MÜSTESNA OLARAK ÖDENEBİLECEK YURT DIŞI HARCIRAH GÜNDELİKLERİ DEĞİŞMEMİŞTİR:

Bilindiği gibi, devlet memurlarına ödenmesi gereken harcırah gündelikleri Harcırah Kanunu’nun 34’üncü maddesine istinaden Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenmektedir.

6656 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” da 1.1.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu Karar ile belirlenen gündelikler önceki yıl uygulananlarla aynıdır. Bu Kararın II. sütununda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na yurt dışı seyahatler nedeniyle ödenmesi gereken harcırah miktarları yer almaktadır. Bu harcırahlar Sirkülerimiz ekindeki tabloda gösterilmiştir.

Buna göre, özel sektör firmaları, personeline ücret seviyesi ne olursa olsun yurt dışı seyahatler nedeniyle Sirkülerimiz ekindeki tabloda gösterilen miktarlarda vergiden müstesna harcırah gündeliği ödeyebilir. Seyahatin ilk 10 günü için gündelikler % 50 zamlı olarak ödenebildiği için tabloda ilk 10 günlük süre ile sonraki sürelerde geçerli olacak gündelikler ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu şekilde hesaplanan tutarları aşan harcırah ödemelerinin net ücret ödemesi kabul edilerek gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

3.     HARCIRAH UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

İşle ilgili yurt içi ve yurt dışı seyahat ve ikamet harcamalarının gider yazılması ve vergilendirilmesine ilişkin esaslar 2009/37 sayılı Sirkülerimizde detaylı olarak açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde yurt içi ve yurt dışı harcırah uygulamasına ilişkin esaslar da yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

YURT DIŞI HARCIRAH GÜNDELİĞİ TUTARLARI

 

 

 

GİDİLEN ÜLKE

DÖVİZ CİNSİ

Seyahatin ilk 10 günü için gün başına

Seyahatin 11 inci ve daha sonraki günleri için gün başına

A.B.D.

ABD Doları

273

182

Almanya

EURO

246

164

Avustralya

A.Doları

424,5

283

Avusturya

EURO

249

166

Belçika

EURO

241,5

161

Danimarka

D.Kronu

1857

1.238

Finlandiya

EURO

222

148

Fransa

EURO

240

160

Hollanda

EURO

234

156

İngiltere

Sterlin

172,5

115

İrlanda

EURO

232,5

155

İspanya

EURO

237

158

İsveç

İ.Kronu

2.038,5

1.359

İsviçre

İ.Frangı

424,5

283

İtalya

EURO

228

152

Japonya

J.Yeni

47.107,5

31.405

Kanada

K.Doları

366

244

Kuveyt

K.Dinarı

75

50

Lüksemburg

EURO

241,5

161

Norveç

N.Kronu

1.789,5

1.193

Portekiz

EURO

232,5

155

S.Arabistan

S.A.Riyali

925,5

617

Yunanistan

EURO

237

158

Kosova

EURO

184,5

123

Diğer AB Ülkeleri

EURO

190,5

127

Diğer Ülkeler (KKTC Hariç)

ABD Doları

235,5

157