Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-023

11 Ocak 2023

ARTIRIMLI AR-GE & TASARIM İNDİRİMİ UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

2016/61 no.lu Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 2016/9092 sayılı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar[1] ile Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde artırımlı Ar-Ge & Tasarım indirimi uygulanmaya başlanmıştır. Anılan Karar uyarınca, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisi, 31/12/2023 tarihine kadar, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilaveten 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde ayrıca indirim konusu yapılacaktır.

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.

c) Uluslararası destekli proje sayısı.

ç) Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

d) Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

e) Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

Özetle yukarıda belirtilen kriterlerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlanmış ise Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisi, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilaveten ayrıca indirim konusu yapılacaktır.

Diğer taraftan 10.01.2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda belirtilen 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer taraftan 6652 sayılı Karar da yukarıda belirtilen düzenlemeler aynen yer almakla birlikte, tasarım faaliyetlerine tanınan artırımlı tasarım indiriminin kapsamı genişletilmiştir. Ayrıca, önceki Karar kapsamında 31/12/2023 tarihinde sona erecek Ar-Ge ve Tasarım indirimi uygulaması 31/12/2028 tarihine uzatılmıştır. 6652 sayılı Karar, yayımı olan 10/01/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6652 sayılı Karar uyarınca aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisi, 31/12/2028 tarihine kadar, Ar-Ge ve tasarım indirimine ilaveten 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde ayrıca indirim konusu yapılacaktır. Aşağıda bold / koyu ile belirtilenler, 6652 sayılı Karar ile yeni getirilen kriterlerdir.

a) Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı,

b) Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı,

c) Uluslararası destekli proje sayısı,

d) Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

e) Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeline oranı,

f)  Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı,

g) Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı,

h) Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararını karşılaştıran tablo Sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

1/8/2016 TARİHLİ VE 2016/9092 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

9/1/2023 TARİHLİ VE 6652 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisi, 31/12/2023 tarihine kadar, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

 

MADDE 1- (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si, 31/12/2028 tarihine kadar, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.

 

  1. Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.

a)Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı.

  1. Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.

 

b)Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.

  1. Uluslararası destekli proje sayısı.

c)Uluslararası destekli proje sayısı.

ç)  Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

ç)Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

 

 
  1. (Eklenen bent) Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı.
  1. Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oram.

e)Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.

 

 

 
  1. (Eklenen bent)Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı
  1. Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

 

g)Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

 

[1] 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.