Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-021

08 Ocak 2023

NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARI ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ İNDİRİMİNE 2022 YILI İÇİN %13,47 ORANI ESAS ALINACAKTIR

6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi uyarınca sermaye şirketlerinin nakit olarak artırdıkları sermaye tutarları üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkündür.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Seri No.lu Tebliğ” de, indirimde dikkate alınacak faiz oranının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını ifade ettiği belirtilmiştir.

TCMB web sitesinde 2022 yılı için en son 30.12.2022 tarihinde bu oran ilan edilmiş olup, %13,47’dir. Bu veriye ulaşmak için lütfen tıklayınız.  

Bu çerçevede, 01.07.2015 tarihinden sonra tescil edilen nakit sermaye artırımlarının ödenen kısımları üzerinden %13,47 oranını kullanarak faiz indirimini hesaplayıp 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yararlanabilmek mümkündür.

Geçmiş yıllarda TCMB’nin yayımladığı verilerde sonradan küçük de olsa değişiklikler yapabildiği gözlenmiştir. Bu nedenle uygulamayı yapmadan önce mutlaka oranın kontrol edilmesini öneriz.

Ayrıca 7417 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle, nakdi sermaye artırımında indirim hakkı 5 yılla sınırlandırılmıştır.