Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-020

08 Ocak 2023

KÂR DAĞITIM TABLOSU İLE 7/A - 7/B SEÇENEĞİNE İLİŞKİN YENİ HÂDLER

  1. KÂR DAĞITIM TABLOSUNA İLİŞKİN HÂDLER:

3 no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin belirlenmesinde, aktif toplamı ve net satışlar toplamı kriteri getirilmiş ve son olarak 10 sıra no.lu Tebliğ ile aktif toplamı 1.8 milyon TL ve net satışlar kriteri 4 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğde, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. (Bu hesaplamada 50 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’ye iblağ edilecektir.)

Yeni bir belirleme yapılmadığı için;

*   2022 yılı sonuçlarına göre, hem aktif toplamı 84.051.300 TL’nin hem de net satışları 186.779.000 TL’nin altında kalan mükellefler, 2023 yılında verecekleri (2022 yılı) beyannamelerine HİÇBİR EK MALİ TABLO EKLEMEYECEKLERDİR.

*   Bu hâdlerden herhangi birini aşmış olanlar, 2023 yılında verecekleri beyannamelerine sadece Kâr Dağıtım Tablosu isimli ek malî tabloyu ekleyeceklerdir. Diğer ek mali tabloları eklemelerine gerek yoktur. Faaliyet sonuçları zarar olsa dahi kar dağıtım tablolarının verilmesinde yarar vardır. Son dönemlerde vergi daireleri zararlı olup bu tabloyu vermeyen mükelleflere usulsüzlük cezası uygulamaktadırlar.

*   Bilânço ve Gelir Tablolarının ise beyannamelere, bütün mükellefler tarafından, eskiden olduğu gibi dipnotlu ve mukayeseli olarak eklenmesi zorunludur.

  1. 7/A veya 7/B SEÇENEĞİNE İLİŞKİN HÂDLER:

Bilindiği üzere 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile, maliyet hesaplarında 7/A seçeneğinin uygulanması, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirlenen tutarları aşan üretim ve hizmet işletmeleri için zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu tutarlar son kez 10 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile aktif toplamı için 300 bin TL ve net satış hasılatı için 600 bin TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğde, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. (Bu hesaplamada 50 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’ye iblağ edilecektir.)

Maliye Bakanlığınca bu hadlere ilişkin yeni bir belirleme yapılmadığına göre, 10 no.lu Tebliğ uyarınca bu hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı anlaşılmaktadır.

2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %122,93’tür.

Buna göre ;

  • 2022 yılı aktif toplamı 14.008.700 TL’yi VEYA net satışları toplamı 28.016.300 TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri, 2023 yılına ait muhasebe işlemlerini, 7/A seçeneğindeki hesapları göz önünde bulundurarak yerine getireceklerdir. Bu hâdlerden herhangi birini aşan işletmelerin, 2021 hesap döneminde maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmaları zorunludur.
  • 2022 yılında hem aktif toplamı 14.008.700 TL’nin hem de net satışları toplamı 28.016.300 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve net satış toplamları ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği, 2022 yılında da zorunlu değildir. Bu işletmeler, 2023 yılında da 7/A ve 7/B seçeneklerinden herhangi birini tercih edebileceklerdir.