Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-015

02 Ocak 2023

MUVAZZAF VE FAHRİ KONSOLOSLUKLARIMIZIN 01.01.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPACAĞI İŞLEMLERDEN ALINACAK HARÇLARA İLİŞKİN 90 SERİ NO.LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

92 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile, konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD Doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsaller tespit ve ilan edilmiştir.

Harçlar Kanununa bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve 91 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği eki tarifelerde duyurulmuştur.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 18,77 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için

3,340

492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için

1,620

492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için

0,480

492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için

0,440

492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için

1,310

492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için

1,000