Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-012

02 Ocak 2023

2023 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

1.    KONUTLARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ:

Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik mükerrer 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre, konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak ve su faturalarında gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

2022 yılı için metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 68 kuruş, diğer belediyelerde 50 kuruş olarak uygulanan konutlara ait çevre temizlik vergisi tutarları, 01.01.2023 tarihinden itibaren 56 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile büyükşehir belediyelerinde 1,50 TL, diğer belediyelerde 1,10 TL olarak belirlenmiştir.


2.    İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ:

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2023 yılı için geçerli tarife, 56 seri no.lu Belediye Gelirleri Genel Tebliğinde, büyükşehir belediyesi ile diğer belediyeler bakımından ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki gibi ilan edilmiştir.

2.1.     Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre Temizlik Vergisi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

13.000

10.900

8.400

7.500

6.000

2. Grup

8.400

6.000

5.000

4.200

3.700

3. Grup

6.000

4.200

3.700

2.600

2.100

4. Grup

2.600

2.100

1.500

1.300

1.090

5. Grup

1.500

1.300

900

890

750

6. Grup

890

750

460

420

320

7. Grup

320

260

170

150

110

 

2.2.    Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi: 

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

16.250

13.625

10.500

9.375

7.500

2. Grup

10.500

7.500

6.250

5.250

4.625

3. Grup

7.500

5.250

4.625

3.250

2.625

4. Grup

3.250

2.625

1.875

1.662

1.362

5. Grup

1.875

1.625

1.125

1.112

937

6. Grup

1.112

937

575

525

400

7. Grup

400

325

212

187

137

Tarifelerde yer alan bina gruplarına ilişkin liste ise, 2006/15 sayılı Sirkülerimizin ekinde yer alan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir:

 

 

 

 

 

 

 

 

BİNA GRUPLARI

1-Öğrenci sayısı:

(Okul,yurt,kreş,dershane,

kurs,eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan

binalar.)

 

2- Yatak kapasitesi:

(Konaklama tesisleri

ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.)

3-Kullanım alanı (m2):

a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri.

b)Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler.

4-Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri.

 

5-Personel sayısı:  (1, 2, 3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.)

   I.GRUP

750’den fazla

500’den fazla

1000’den fazla

5000’den fazla

2000’den fazla

300’den fazla

  II.GRUP

750-500

500-300

1000-500

5000-4000

2000-1500

300-200

 III.GRUP

499-250

299-150

499-250

3999-3000

1499-1000

199-100

 IV.GRUP

249-100

149-50

249-100

2999-2000

999-500

99-50

  V.GRUP

99-50

49-20

99-50

1999-1000

499-250

49-10

 VI.GRUP

49-20

20’den az

50’den az

999-500

249-100

9-4

VII.GRUP

20’den az

-

-

500’den az

100’den az

3 ve daha az, konutlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.     İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması:


Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrası ile 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesine göre, söz konusu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar (konut ve işyerlerine ait çevre temizlik vergileri), büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanmaktadır.
Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 55 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

6.500

5.450

4.200

3.750

3.000

2. Grup

4.200

3.000

2.500

2.100

1.850

3. Grup

3.000

2.100

1.850

1.300

1.050

4. Grup

1.300

1.050

750

650

545

5. Grup

750

650

450

445

375

6. Grup

445

375

230

210

160

7. Grup

160

130

85

75

55

Saygılarımızla,