Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-010

02 Ocak 2023

VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI %15,75’TEN %10,75’e DÜŞMÜŞTÜR

2022/1 sayılı Sirkülerimizle duyurulduğu üzere, vergisel işlemlerde geçerli olan reeskont oranı 31.12.2021 tarihinden geçerli olacak şekilde %16,75’ten %15,75’e düşürülmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 31.12.2022 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkındaki Tebliğ ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranını yeniden belirlemiş ve bu değişiklik, vergisel işlemlerde geçerli olacak reeskont oranını değiştirmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile,

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14,75’ten %9,75’e,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15,75’ten %10,75’e düşürülmüştür.

Belirlenen oranlar, Tebliğin yayımlandığı 31.12.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

238 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’ne göre, vergisel açıdan reeskont işlemlerine esas alınacak oran yıllık avans faizi olduğundan, bu değişiklikle 31 Aralık 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, reeskont hesabına esas alınacak oran, senet üzerinde herhangi bir faiz oranının yer almadığı durumlarda, %15,75’ten %10,75’e düşmüş bulunmaktadır.

Buna göre, 2022 yılsonu itibariyle yapılan reeskont işlemlerinde senet üzerinde faiz oranı yazılı değilse yeni oran (%10,75) kullanılacaktır. Yeni bir oran belirlenmediği sürece, izleyen geçici vergi dönem sonları ve yıl sonlarında yapılacak reeskont işlemlerinde de bu orana itibar edilecektir.

Döviz cinsinden senetlerin reeskont işlemlerinde, senette faiz oranı yazılı değilse LİBOR esas alınmaktadır.

2021/121 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 31.12.2023 tarihine kadar vadeli çeklerde de vergisel açıdan reeskont uygulanması mümkündür.

Alacak ve borç senetleri ile vadeli çek ve vadesi belli senetsiz alacak ve borçların reeskontu konusunda detaylı bilgiler 2002/91 sayılı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Yeni oran, 31.12.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, ticari işlerde 1.1.2023 tarihinden itibaren geçerli olan kanuni temerrüt faizi oranı da %10,75 olarak değişmiştir. 30 Haziran 2023 itibariyle bu orandan 5 puan veya daha yüksek oranda bir değişiklik yapılmaması halinde, 2023 yılının ikinci yarısında da bu oran uygulanmaya devam edecektir.

Saygılarımızla.