Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2023-003

02 Ocak 2023

2023 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANMIŞTIR

2023 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Hizmet sözleşmesi 01.01.2023 tarihinden önce düzenlenmiş olsa dahi hizmet 2023 yılında verilecekse, alınması gereken ücretin asgari tutarının tespiti için 2023 yılı ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN dikkate alınması gerekmektedir.

Bu tarife, KDV dahil ASGARÎ hizmet bedellerini belirlemekte olup, tarifede yazılı bedellerin üzerinde ücret alınmasına veya verilmesine engel yoktur.

Asgari Ücret Tarifesindeki asgari miktarların altında ücret karşılığında iş kabulü yasak olup, aksine hareket eden meslek mensupları hakkında disiplin cezaları uygulanır (3568 sayılı Kanun Md.46).

2023 yılı için TAM TASDİK YAPTIRACAK KURUMLARA uygulanacak (2022 yılı net satışlarını ölçü alan) asgari ücret tarifesi şöyledir: 

 

i- Net satışları 50.000.000 TL’ye kadar olanlarda

%02    

Binde 2

 ii- Sonraki 50.000.000 TL için

%01.75  

Binde 1,75

iii- Sonraki 75.000.000 TL için 

%01,25

Binde 1,25

iv- Sonraki 75.000.000 TL için

%007,5

Onbinde 7,5

 v- Sonraki 200.000.000 TL için

%003,75

Onbinde 3,75

 vi- Sonraki 1.050.000.000 TL için

%0002  

Yüzbinde 2

vii- 1.500.000.000 TL’yi aşan kısım için

%00001,5

Birmilyonda 1,5

 

 

Bu suretle hesaplanacak ücret, kurumlar vergisi mükellefleri için 65.000 TL’den, gelir vergisi mükellefleri  için 59.000 TL’den az olamaz.

İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu net satış rakamları %20 arttırılarak uygulanır.

Gelir vergisi mükellefleri için tarifedeki nisbi ücretler için %10 indirim uygulanır.

Tam tasdik ücretlerinin belirlenmesinde etkili olan diğer faktörler için Tarife’nin sonunda yer alan “NOTLAR” bölümündeki açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

2023 yılına ilişkin tam tasdik sözleşmelerinin Ocak ayı içinde düzenlenmesi zorunludur.

2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.