Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-073

27 Temmuz 2022

ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN BEYANNAME FORMATI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

Belediye Gelirleri Kanunu’nun 35. Maddesi uyarınca elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. Organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluş öder.

Aynı Kanunun 39. Maddesi uyarınca elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar. Elektrik ve havagazı işleri bütçesi içinde yer alan belediyeler bu hükümden müstesnadır.

Bu madde uyarınca verilecek beyanname formatı daha önce 9 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmişken bu defa çıkarılan 55 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (RG: 26.07.2022/31904) ile 9 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış ve 1 Ağustos 2022 tarihinden sonra verilecek beyannameler için geçerli olmak üzere yeni bir beyanname formatı yürürlüğe sokulmuştur.

Buna göre elektrik ve havagazı vergisinin sorumlusu olanlar, 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 55 Seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan beyanname formatını kullanacaklardır.