Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-069

20 Temmuz 2022

2022 YILININ İKİNCİ YARISINDA VERGİDEN MÜSTESNA OLARAK ÖDENEBİLECEK YURTİÇİ VE YURTDIŞI HARCIRAH GÜNDELİKLERİ

Bilindiği gibi, 193 sayılı GVK’nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerinde ticari, zirai ve mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderlerinin, yapılan işin önemi ve genişliği ile mütenasip bulunmak ve seyahat maksadının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartı ile kazançtan indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan GVK’nun 24/2 nci maddesinde de, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler yani ticari, zirai ve mesleki işletmeler ile kurumlar tarafından, işle ilgili seyahat yapan görevlilere, yemek ve yatmak giderlerine karşılık olarak verilen gündeliklerin vergiden müstesna olduğu belirtildikten sonra, parantez içinde aynen şu hükme yer verilmiştir:

“Bu gündelikler, aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.”

Bu parantez içi hükümde yer alan “veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa” ifadesinden hareketle, özel sektör firmaları tarafından Devletçe ödenen en yüksek gündelik tutarları kadar vergisiz olarak harcırah gündeliği ödenmesi mümkündür.

Mevcut sistemde en yüksek Devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına verilen harcırahlar, vergisiz olarak ödenebilecek harcırah tutarlarını göstermektedir.

  1. YURT İÇİ SEYAHATLER NEDENİYLE 2022 YILININ İKİNCİ YARISINDA VERGİSİZ OLARAK ÖDENEBİLECEK HARCIRAH GÜNDELİĞİ (149 TL) :

7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ekli H Cetveli, Harcırah Kanunu’na göre yurtiçi seyahatler nedeniyle 2022 yılının ikinci yarısında ödenecek gündelik miktarlarını belirlemiştir. Bu cetvelin (I/A-b) bölümünde, en yüksek Devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına 2022 yılının ikinci yarısında yurtiçi seyahatler için 149 TL gündelik ödenmesi öngörülmüştür.

Buna göre, özel sektör firmaları personeline ücret seviyesi ne olursa olsun yurtiçi seyahatler nedeniyle, bu tutarda vergiden müstesna harcırah gündeliği ödeyebilecektir. Bu tutarı aşan ödemelerin GVK’nun 24/2’nci maddesi gereğince net ücret ödemesi kabul edilerek vergiye tabi tutulması gerekir.

  1. YURT DIŞI SEYAHATLER NEDENİYLE 2022 YILINDA VERGİSİZ OLARAK ÖDENEBİLECEK HARCIRAH GÜNDELİKLERİ:

Bilindiği gibi, devlet memurlarına ödenmesi gereken harcırah gündelikleri

Harcırah Kanunu’nun 34’üncü maddesine istinaden Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenmektedir. Bu konuda son olarak 5090 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış olup, bu Karar ile belirlenen yurt dışı harcırahlar Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Buna göre, özel sektör firmaları, personeline ücret seviyesi ne olursa olsun yurt dışı seyahatler nedeniyle Sirkülerimiz ekindeki tabloda gösterilen miktarlarda vergiden müstesna harcırah gündeliği ödeyebilir. Tabloda gösterilen gündelikler ilk 10 günlük süre için % 50 zamlı olarak ödenebilmektedir. Bu şekilde hesaplanan tutarları aşan harcırah ödemelerinin net ücret ödemesi kabul edilerek gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

  1. 2022 YILININ İKİNCİ YARISINDA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNE YAPILAN SEYAHATLER NEDENİYLE VERİLECEK HARCIRAH GÜNDELİKLERİ:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda verilecek gündelik tutarları Harcırah Kanunu’nun 34’üncü maddesine istinaden Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmekte olup, bu konuda son olarak 5090 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır. Bu Karara ekli Cetvelin 2 nci sırasına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatler için verilecek gündelik miktarı 250 TL’dir.

  1. HARCIRAH UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

İşle ilgili yurtiçi ve yurtdışı seyahat ve ikamet harcamalarının gider yazılması ve vergilendirilmesine ilişkin esaslar 2009/37 sayılı Sirkülerimizde detaylı olarak açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde yurtiçi ve yurtdışı harcırah uygulamasına ilişkin esaslar da yer almaktadır.

Saygılarımızla.

YURT DIŞI HARCIRAH GÜNDELİĞİ TUTARLARI

 

GİDİLEN ÜLKE

 

 

DÖVİZ CİNSİ

Seyahatin ilk 10 günü için gün başına

Seyahatin 11 inci ve daha sonraki günleri için gün başına

A.B.D.

 

ABD Doları

273

182

Almanya

 

EURO

246

164

Avustralya

 

A.Doları

424,5

283

Avusturya

 

EURO

249

166

Belçika

 

EURO

241,5

161

Danimarka

 

D.Kronu

1857

1.238

Finlandiya

 

EURO

222

148

Fransa

 

EURO

240

160

Hollanda

 

EURO

234

156

İngiltere

 

Sterlin

172,5

115

İrlanda

 

EURO

232,5

155

İspanya

 

EURO

237

158

İsveç

 

İ.Kronu

2.038,5

1.359

İsviçre

 

İ.Frangı

424,5

283

İtalya

 

EURO

228

152

Japonya

 

J.Yeni

47.107,5

31.405

Kanada

 

K.Doları

366

244

Kuveyt

 

K.Dinarı

75

50

Lüksemburg

 

EURO

241,5

161

Norveç

 

N.Kronu

1.789,5

1.193

Portekiz

 

EURO

232,5

155

S.Arabistan

 

S.A.Riyali

925,5

617

Yunanistan

 

EURO

237

158

Kosova

 

EURO

184,5

123

Diğer AB Ülkeleri

 

EURO

190,5

127

Diğer Ülkeler(KKTC Hariç)

(*)

ABD Doları

235,5

157