Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-064

08 Temmuz 2022

PERSONELE VERİLEN YEMEK ÇEKİ BEDELLERİ İLE TOPLU ULAŞIM KARTI BEDELLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesinin 8 inci bendi uyarınca hizmet erbabına verilen yemek çeklerinin günlük belli bir tutarı gelir vergisinden istisnadır. En son 317 Seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile bu tutar günlük KDV hariç 34 TL olarak belirlenmişti.

Bu defa 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu tutar KDV hariç 51 TL’na yükseltilmiştir.

Yine aynı Kanunun 23. Maddesinin 10 uncu bendi uyarınca hizmet erbabına verilen toplu ulaşım kartları suretiyle sağlanan menfaatin günlük belli bir tutarı gelir vergisinden istisnadır. Bu tutar en son 317 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile günlük KDV hariç 17 TL olarak belirlenmiştir.

Bu defa 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu tutar KDV hariç 25,50 TL’na yükseltilmiştir.

Bu Karar 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.