Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-057

11 Haziran 2022

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE BSMV ORANI %5’TEN %10’A YÜKSELTİLMİŞTİR

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca, banka ve sigorta muameleleri vergisinin (BSMV) oranı % 15'tir. Kambiyo muamelelerinde ise oran matrahın binde ikisidir.

Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte %1'e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir.

BSMV oranları 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup, oranın sıfır ve %1 olarak belirlendiği işlemler dışında kalan diğer tüm banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden %5 oranında BSMV uygulanmaktadır.

Cumhurbaşkanınca 11 Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5729) ile 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir:

ğ) Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden %10

Bu Karar yayımı tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde (yani 11.06.2022’de) yürürlüğe girmiştir.

Böylece 11.06.2022 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerinde BSMV oranı %5’ten %10’a yükseltilmiştir.