Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-051

29 Mayıs 2022

BASİT USULDE TESPİT OLUNAN KAZANÇLARDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 320 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

Bilindiği gibi, 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (GVK) eklenen Mükerrer 20/A maddesi ile, GVK’ya göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Bu istisna düzenlemesi 1.1.2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Böylece 2021 yılından itibaren gelirleri basit usulde tespit edilen kişilerin gelir vergisi beyanname verme yükümlülükleri ortadan kalkmıştır.

İlgili maddede bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmiş bir yetki bulunmamaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 26/05/2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Mükerrer 20/A maddesi uyarınca, basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalara ve örnek uygulamalara yer verilmiştir.

Tebliğde özetle;

-   Basit usule tabi mükelleflerin ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmiş olması nedeniyle bu kazançlar için beyanname verilmesine gerek olmadığı,

-   Bu mükelleflerin belge düzenleme ve kayıt tutma yükümlülüklerinin devam ettiği,

-   Birden fazla motorlu araçla veya birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunulduğu durumlarda basit usulden faydalanılamayacağı,

-   Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda sürdürmesi halinde de basit usulden faydalanılacağı,

-   İşin başında bilfiil çalışmak veya bulunmak kaydıyla, basit usulde faaliyette bulunulmadığı zamanlarda ücretli olarak çalışılmasının (kısmi süreli çalışma veya mevsimlik işçi olarak çalışma gibi), basit usulün ihlali sayılmayacağı,

hususları açıklanmış bulunmaktadır.

Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.