Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-050

27 Mayıs 2022

YERLİ VE YABANCI FİLM GÖSTERİMLERİ İÇİN EĞLENCE VERGİSİ ORANLARI 31/12/2022 TARİHİNE KADAR %0 (SIFIR) OLARAK UYGULANACAKTIR

2020/100 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, 3320 sayılı Cumhurbaşkanı ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara geçici madde 1’inci madde eklenerek, yerli ve yabancı film gösterimleri için uygulanan eğlence vergisi oranları 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %10’dan %0’a (sıfıra) düşürülmüştü.

Daha sonra bu süre önce 4061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/7/2021 tarihine, sonra 4273 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/5/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştı.

Bu defa 27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5613) ile geçici 1’inci maddedeki “31/5/2022” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilerek, yerli ve yabancı film gösterimleri için eğlence vergisi oranlarının 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 (sıfır) uygulanması sağlanmıştır.