Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-035

10 Nisan 2022

2021 YILI KAZANÇLARINA İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 32/1 inci maddesi gereğince, kurumlar vergisi mükellefleri, kurum kazancı üzerinden %20 oranında kurumlar vergisi ödemek zorundadırlar. Ancak indirimli oranda kurumlar vergisi uygulanacak kazançları bulunan mükellefler, bu kazançları üzerinden indirimli oranı uygulayacaklardır.

Bilindiği gibi, %20 olan genel kurumlar vergisi oranı, KVK’na 7316 sayılı Kanunla eklenen geçici 13 üncü maddeyle iki yıl için yükseltilmiştir. Bu geçici maddeye göre, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacaktır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.

 

Söz konusu geçici madde, 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayım tarihi olan 22/4/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle 2021 hesap dönemi için %25 oranında kurumlar vergisi hesaplanacaktır. Vergi karşılıklarının da bu oran esas alınarak oluşturulması gerekir.

Mali tablolarda yer alan kazanç (ticari kâr) vergiye tabi kurum kazancından muhtelif sebeplerle farklı olabileceği için, matraha ulaşırken,

  • İndirimi kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi,
  • Vergiye tabi olmayan gelirler ile bazı indirimlerin ve istisnaların ise düşülmesi,

gerekmektedir.

Bu Rehberimiz, 2021 yılına ait kurum kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesine yönelik açıklamalar yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Kurum vergileme sistemimizde, 2021 yılında kurumlar vergisi oran değişikliği dışında önceki yıla nazaran önemli bir değişiklik olmamıştır.

BDO Türkiye’nin uzun yıllara dayanan bilgi birikimini yansıtan bir eser olan işbu Rehberimizin başta müşterilerimiz olmak üzere tüm kullanıcılara faydalı olmasını dileriz.

Rehberimize ulaşmak için lütfen tıklayınız.