Size ihtiyaçlarınız doğrultusunda ve özelleştirilmiş hizmetler sunabilmemiz için, bu internet sitesinde çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezlerle ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili daha detaylı bilgi için GİZLİLİK POLİTİKASI’nı okuyunuz. Kişisel verilerin korunması hakkında AÇIKLAMA METNİ’ni okuyunuz.
Sirkülerler:

Vergi 2022-033

30 Mart 2022

1 NİSAN 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN KDV ORANI DEĞİŞECEK OLAN MAL VE HİZMETLER (5359 Sayılı Karar)

29 Mart 2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5359 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılmıştır.

Bilindiği üzere KDV oranlarına ilişkin ana Kararname 2007/13033 sayılıdır.

Bu Kararname ekindeki;

I sayılı Listedeki mal ve hizmetler %1

II sayılı Listedeki mal ve hizmetler %8

oranda KDV ye tabidir. Bu iki listede yer almayan mal ve hizmetler için %18 oranında KDV uygulanmaktadır.

KDV oran değişiklikleri, bu ana Kararnamede değişiklik yapılmak suretiyle yürürlüğe konulmaktadır.

5359 sayılı kararla 2007/13033 sayılı Kararnamede yapılan değişiklikler Karardaki madde numaralarına göre aşağıda özetlenmiştir :

  1. KONUTLARIN KDV ORANLARININ TESPİTİNDE KONUT ARSASININ BÜYÜKŞEHİR DE OLUP OLMADIĞI, İNŞAAT KALİTESİ VE KONUT ARSASININ EMLAK VERGİ DEĞERİ ÖNEMİNİ KAYBETMİŞTİR:

5359 Sayılı Kararın 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı Kararın aşağıda metni bulunan 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(6) (I) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2'ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.”

 

Devamını okumak için lütfen dosyayı indiriniz